vrijdag 6 januari 2012

Tijd en dromen

Wij leven in een dimensie waar tijd heel belangrijk is en een gegeven dat altijd zal blijven. Natuurlijk is het wel zo, dat bij het overstijgen van de 3e naar 4e en van de 4e naar de 5e dimensie, tijd een andere invalshoek zal krijgen. Tijd zal in die zin geen beslag meer kunnen leggen op ons omdat gebeurtenissen die plaats zullen vinden, plaats vinden op die momenten dat deze plaats moeten vinden. Echter in het leven van alle dag is tijd wel van groot belang. Vandaar dat het goed is om te kijken naar de dingen die zijn gepasseerd zijn en te kijken en te schouwen in onszelf. Om te zien of dit nog te verbeteren is. Het is goed hierbij te zien hoe het werk het werk doen.

Dromen duiden en analyseren is een zaak die haar samenhangt heeft met de persoonlijke groei, de ontwikkeling van de ziel. Het zijn boodschappen uit het diepe onder- en bovenbewuste. Hierbij is het geven van introspectie zeer belangrijk omdat niets buiten ons Zelf plaats vindt. Besef hierbij dat er geen grenzen bestaan, het zijn denkbeeldige grenzen die wij zelf hebben getrokken en aan vast wensen te houden. Dromen hebben vaak een visionaire inslag en vinden plaats daar waar tijd en ruimte een andere perspectief te zien geeft. Zeker zijn er ook dromen die voorspellend kunnen zijn.

Dromen is een staat van bewustzijn waarin het waakbewustzijn op een ander niveau opereert als het slapende bewustzijn. Je kunt het vergelijken met een film die aan je voorbij draait, maar waar je niet echt deelgenoot van bent, echter je ziet het wel. Zo dien je dit ook te interpreteren. Je hebt een stuk van een film gezien, wat in feite wel werkelijkheid is. Je hebt het aanschouwd, je hebt het gevoeld, je hebt dit kunnen beleven, je hebt de emoties kunnen ervaren, maar je bent er in feite geen deelgenoot van. De bedoeling van dit soort dromen is om je gewaar te worden van de diepere lagen die de mens heeft, maar ook van de diepere beroering die er op aarde is.

Als je een vorm van gevoeligheid, helderziendheid of medium-schap hebt, dan kun je hier open voor staan en deze informatie krijgen. Het is niet de bedoeling dat je hiermee aan de wandel gaat zie ons artikel "Wat ieder medium dient te weten". Weet dat wat je ziet waar is maar dat het in dromen een heel ander perspectief heeft. In onze dromen bestaat geen tijd en vindt in principe alles op hetzelfde moment plaats. Heldere dromen geven ons de mogelijkheid om ons voor te bereiden op zaken die staan te gebeuren.

Bron
http://www.spiritueeltrefpunt.nl/httpdocs/opinie/frame.htm?/httpdocs/opinie/artikel_tijd_en_dromen.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten